Välkommen till Bjärnumsgruppen!

Vi är en grupp konstnärer från Bjärnum.

Ingmar Rimheden, Solveig Svensson, Lars Lindberg, Gunnel Götesdotter

Med ett lån utan säkerhet kan köp av vår konst finansieras.